Обстановката в Област Стара Загора след проливните дъждове

Обстановката в Област Стара Загора след проливните дъждове

В сградата на РДПБЗН се проведе ново заседание на Кризисния щаб към областния управител, на което присъства и вицепремиерът и министър на труда и социалните грижи Йордан Христосков. Беше представена информация за актуалната обстановка на територията на област Стара Загора след обилните валежи: Община Стара Загора – наводнени са селата: Арнаутито, Кирилово, Богомилово, Михайлово, Калояновец, Ракитница, Ловец, Еленино, Петрово, Памукчии, Ловец, Пъстрен, Михайлово, Козаревец, Християноо, Козаревец, Християново, Стрелец. Скъсана язовирна стена на язовир Козаревец. Община Раднево – обявено бедствено положение със заповед на кмета. Наводнени села: Землен, Любеново, Трънково, Свободен, Любеново, Константиновец, както и кв. Гипсово, където има и свлечена земна маса. Мостът в село Свободен е паднал и част от селото е недостъпна. Община Гълъбово. Обявено е бедствено положение със заповед на кмета. В наводнените квартали Лозенец и Строител е проведена евакуация на населението. В село Априлово се провежда спасителна операция с лодки, след като язовир Априлово е прелял. Част от село Мусачево е недостъпна. Община Опан. Обявено бедствено положение със заповед на кмета. Наводнени села: Ястребово, Тракия, Бял извор, Опан. Множество хора са евакуирани от кметове и кметски наместници по места. Пътят Димитровград – Стара Загора е отворен за движение. В Гълъбово електрозахранването вече е възстановено в почти целия град, след като в началото на деня беше нарушено. Няма ток в селата Трънково и Землен, както и в райони на селата Кравино и Пъстрен. От РЗИ Стара Загора са издадени предписания до кметовете на общините за осигуряване на питейна вода. От ВиК Стара Загора отстраняват повреди по места и отводняват дворове и помещения. От Втора механизирана бригада са осигурили 16 водоноски с питейна вода за засегнатите населени места. В село Средец има данни за над 100 удавени животни.

   

0 коментарa

Виж още