Обсъдиха зоните за въздействие по подготовката на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Стара Загора

Обсъдиха зоните за въздействие по подготовката на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Стара Загора

На проведеното на 21 септември 2012г. обществено обсъждане по проект „Подготовка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Стара Загора“ в зала „П.Р.Славейков“ в общината присъстваха председателят на Общински съвет Емил Христов, главният архитект Иван Кирчев, директорът на Дирекция „Евроинтеграция и устойчиво развитие“ Георги Симеонов, представители на фирмата изпълнител на проекта консорциум „Трейс проект“ДЗЗД, представители на медиите и граждани. Консорциумът спечелил конкурс за обществена поръчка по ЗОП бе избран за изпълнител на проекта. Арх. Алeксандър Симеонов от обединение „Трейс проект“ представи проекта, анализа на градските територии и възможните зони на въздействие, в които ще бъдат изпълнявани проекти с финансиране по оперативните програми през периода 2014-2020 г. Той представи виждането на изпълнителя за градските зони с потенциал за растеж и запозна присъстващите с проведените до момента две обсъждания с фокус-групи на зоните за въздействие. Целта на обсъждането бе да се запознаят присъстващите със зоните с негативни тенденции и зоните с потенциал за растеж, да бъдат определени за зоните на въздействие, както и да се предложат нови. Арх. Иван Иванов предложи да има 2 социални и 1 зона с публични функции. Той обърна внимание на необходимостта да се разтовари кръстовището на магазин „Билла“, както и да се изгради нов надлез над ж.п. линиите, за да се разтовари бул. „Патриарх Евтимий“. Според него съществуващата ул. „Августа Траяна“ трябва да се разшири и да се направи пробив до паметника „Бранителите на Стара Загора“, за да се облекчи трафика в града. Беше направено и друго предложение относно зоните за въздействие във вариант 1 социална зона, 1 зона за индустриално развитие и 1 зона с публични функции. Арх. Иванов обърна внимание, че за да продължи да се развива града и да има работа за хората, трябва да се обхване и индустриалната зона. На въпрос на граждани за бъдещето на кв. „Бедечка“, той уточни, че визията на Общия устройствен план няма да бъде променяна и най-вероятно кв.“Бедечка“ няма да бъде сред обхванатите квартали. Целта на проекта е зоните, които ще бъдат определени, да засягат голям брой хора, за да има по-голям ефект от този проект. Според арх. Ив. Иванов има нужда от градски площад за разходки, а парк „М. М. Кусев“ е с изчерпан потенциал и има нужда от цялостно обновяване. Той акцентира още на необходимостта от разширение на бул. „Патр.Евтимий“, бул. „Авг.Траяна“ и бул. „Славянски“ и пробиви съответно в източна и западна посока. Като предимство на Индустриалната зона арх. Иванов изтъкна наличието на ж.п. линия и връзката с ул. „Кап.Петко Войвода“. Арх. Ал.Симеонов разясни, че работната група по проекта, на предстоящото си заседание в понеделник, 24.09.2012г., ще определи окончателно зоните за въздействие, след което те ще бъдат публикувани на сайта на Общината, и ще бъдат внесени за гласуване на сесията Общинския съвет в Стара Загора през Септември. Проектът „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Стара Загора” се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

   

0 коментарa

Виж още