Обсъдиха новия Закон за детето в Бургас

Обсъдиха новия Закон за детето в Бургас

„Детето като носител на права” е фокусът на новия Закон за детето, който бе представен днес в Бургас от заместник-министъра на труда и социалната политика Валентина Симеонова и екип от експерти в лицето на председателя на Държавната агенция за закрила на детето –Надя Шабани, Елена Кременлиева, Директор Дирекция „Социално включване” при МТСП и Даринка Янкова, заместник изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане. Домакин на срещата бе областният управител на област Бургас Константин Гребенаров. Новият закон за детето е резултат от десет годишен опит и за разлика от закона създаден през 2000-та година, е насочен не само към проблемите на децата, но и към техните възможности. Той отразява най-новите изисквания и практики в международните актове, поставя общи цели и интегрира ресурса на всички институции в постигането на тези цели. Сред новите акценти в Закона са забраната за оставяне на деца до осем годишна възраст без надзор, забрана за настаняване в социални домове на деца до 3 години и разширяване функциите на приемните семейства. Въвежда се максималнана разлика от 50 години между осиновител и осиновен, облекчава се и самата процедура. Закона предвижда още изготвяне на координационни механизми за действие при насилие на деца, както и за издирване на изчезнали такива. Министерство на вътрешните работи ще изготвя списък на лицата осъдени за сексулано насилие над деца, до който достъп ще имат работодатели извършващи услуги пряко касаещи подрастващите. Забранява се разкриването на самоличността на деца, жертви на насилие. Нов подход- „позитивно родетелство”, е предвиден и при получаване на помощи от родителите. Финансовите субсидии ще бъдат пряко обвързани с полаганите грижи, т.е. помощ ще получават само тези родители, които полагат адекватна грижа към децата си. Това не означава, че при спиране на помощите на родетеля детето ще бъде ощетено, напротив, в този случай държавата ще инвестира директно в него- с плащане на такси за детска градина, предучилищна, храна и др. Обсъждането протече при широк интерес и добър диалог от страна на институции, неправителствени организации, граждани и медии. Проектът на Закона е качен на страницата на социалното министерство за обсъждане до края на ноември където всеки заинтересован може да сподели своето мнение, становище или препоръка.

   

0 коментарa

Виж още