Обсъдиха промените във визовия режим, Законите за туризма и устроиство на Черноморското крайбрежие

Обсъдиха промените във визовия режим,  Законите за туризма и устроиство на Черноморското крайбрежие

Проекта на Закона за туризма, промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, както и тези свързани с визовия режим бяха сред дискутираните теми по време на превърналата се в традиция регионална среща по туризъм в Бургас. Тя се провежда по инициятива на Областния управител Константин Гребенаров и в нея участие днес взеха Заместник министърът на икономиката, енергетиката и туризма – Иво Маринов, директорът на дирекция „Концесии” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Милен Топалов, началникът на отдел „Национален визов център” – Божидара Сърчаджиевадвамата, заместник областните управители – Златина Дукова и Атанас Терзиев, кметовете на Черноморските общини в областта, представители на отговорните институции, неправителствени и браншови организации и други. Начало на дискусията бе дадено от областния управител Константин Гребенаров, който определи изминалия летен сезон като добър, доказателство за което е ръстът на туристите по нашето Черноморие. Губернаторът не скри, че има и проблеми в сферата на туризма, които обаче могат да бъдат решени, ако всички присъстващи обединят усилията си. Недобрата инфраструктура, сигналите за строителство по време на сезона, въпреки забраната за извършване на такава дейност, недостатъчно квалифициран персонал по морските курорти, липсата на туристически информационни центрове, некоректните концесионери и тежките процедури по отдаването под наем на плажове, липсата на обща рекламна стратегия за региона, както и проблемите, свързани с джебчийте, измамните обменни бюра и такситата бяха негативните аспекти на туризма в областта, които маркира в отчета си ресорният заместник областен управител Атанас Терзиев. Като положителни страни в отрасъла бяха очертани осезаемият ръст на туристи от бившите социалистически страни, както и добър ръст на традиционния немски пазар,подобрената хотелска база, както и конкретните стъпки и действия, предприети за развиване на културния туризъм в областта. Зам.- министърът на икономиката, енергетиката и туризма – Иво Маринов представи накратко основните моменти от Проекта за Закон за туризма, който се очаква скоро да влезе в сила. Намаляване на таксите за регистрация на туроператорски фирми, както и на тези за категоризация на обектите, ясно регламентиран статут, функции и задължения на туристическите бюра, по-сериозни санкции при нарушения и гарантирана сигурност за правата на потребителите, възможност за подаване на заявления за регистрация на туроператорска и туристическа агентска дейност по електронен път са само част от промените предвидени в Закона. Важен момент е отпадането на категоризацията на плажовете, а като цяло проектозаконът цели постигане на максимална откритост, публичност и прозрачност в областта на туризма. Директорът на дирекция „Концесии” в МРРБ Милен Топалов обясни пред присъстващите основните моменти от проект за промени в Закона за устройство на черноморското крайбрежие. „Процедурата по отдаване на плаж под наем ще бъде съкратена и опростена до 3 етапа, като прекратяването на договора ще може да се извърши в края на сезона. Важен момент е наличието на свободна зона на плажовете, която трябва да представлява 50% . Трябва тези места да бъдат ясно обозначени с табели и други начини за информиране на почиващите”. Милен Топалов представи също идеите за функционалното групиране на морските плажове, както и за изграждането на изкуствени такива. Ще бъдат въведени ясни и нови дефиниции на „брегова ивица”, „преместваеми обекти”, „водни атракциони” и др. Целта на новите правила в проекта е да има по-добър контрол, ясни предписания за по-голямата площ за свободно плажуване и безплатен пешеходен достъп до плажа. Облекчения ще има и във визовия режим, стана ясно от изказването на началника на отдел „Национален визов център” – Божидара Сърчаджиева. Тя сподели, че до датата на пълното присъединяване на България към Шенген страната ни едностранно ще прилага безвизов режим към притежателите на валидни шенгенски визи. Това решение ще се отнася за гражданите на всички държави, които имат в момента визов режим с България и респективно с ЕС. По този начин граждани на Китай, Турция, Русия, Казахстан и много други държави, които имат вече издадени шенгенски визи или разрешения за пребиваване, ще могат без допълнителни усилия да пребивават в България. Друг нов момент е и решението на правителството за освобождаване от визи на граждани на Турция, притежатели на специални (зелени) паспорти. То предвижда гражданите, притежаващите такива паспорти, да имат право да влизат и преминават транзит през България без виза, както и временно да пребивават в нея за срок от не повече от три месеца в рамките на всеки шестмесечен период.

   

0 коментарa

Виж още