Обсъдиха промените в Закона за туризма

Обсъдиха промените в Закона за туризма

Необходимо е да се подобри взаимодействието на държавната администрация с професионалните организации в туристическия бранш. Очевидно е, че законопроектът за изменение и допълнение на Закона за туризма е възможният компромис в момента, тъй като няма технологично време за нов закон. Това каза днес председателят на ПГ на НДСВ Пламен Моллов на дискусия за предлаганите промени в Закона за туризма с ръководители и председатели на национални, регионални, браншови и продуктови туристически организации, както и председателя на Държавната агенция по туризъм Анелия Крушкова. Налага се и тезата, че професионалният сектор трябва да бъде привлечен с ясни правомощия и ясно разпределени функции, като в това отношение се използват добрите европейски практики. Ако е възможно да направим това още в рамките на този законопроект, ние ще положим необходимите усилия за дефиниране на текстове, с които да включим участие на бизнеса в контролните функции с оглед на това да ги облекчим. Когато говорим за категоризации, за лицензиране, за всички неща, за които стана дума тук, очевидно е необходима помощта на бизнеса и да се ангажират максимално професионалните слоеве, тъй като това ще доведе до по-доброто нормативно уреждане на важни въпроси. Това е политика на НДСВ, подчерта по време на дискусията Пламен Моллов. Сред най-коментираните нови моменти в закона бяха въвеждането на категоризация на туристическите обекти със срок от 5 години, вместо безсрочната категоризация в момента, отпадането на категоризацията на самостоятелните заведения за хранене и развлечения, сключването на договори за отстъпени авторски права и др.

   

0 коментарa

Виж още