Обсъдиха сътрудничество между Стара Загора с френския Департамент де ла Дром

Обсъдиха сътрудничество между Стара Загора с френския Департамент де ла Дром

Възможностите за сътрудничество между Стара Загора е френския Департамент де ла Дром в 4 области са обсъдили на срещите си вчера и днес гостите от департамента. В Стара Загора на посещение са г-н Жан Луи Боне, съветник в Департаменталния съвет, отговаря за децентрализираното сътрудничество, г-н Томас Бекел, Заместник Главен директор на Департаменталния съвет и г-жа Лоранс Лопез, Експерт „Европа и децентрализирано сътрудничество”, Дирекция „Териториални политики”. Силен ще е акцентът върху обмяна на добри практики в развитието на туризма, където вече има установени връзки, размяна на визити и спечелен проект на Община Стара Загора съвместно с френския департамент, Община Лариса, Гърция и Община Сливен. „Де ла Дром е на 36то място от 100-те френски департамента по развитие на туризма. За миналата година има регистрирани 8 млн.нощувки от над 1,8 млн.посетители. Развива 2 вида туризъм- бизнес и алтернативен /селски/” – информира Жан Луи Боне, съветник в Департаменталния съвет. От 650 млн. Общ бюджет на департамента за туризъм се заделят 6,7 млн.евро. Изграден е Централен туристически офис и локални-по места, с което местната власт подпомага почти изцяло частната инцициатива в туризма, както и субсидира някои ремонти на исторически сгради, на селски къщи и др. От 2 години Департамент Де ла Дром развива нова рекламна кампания в областта на туризма и участва в Международния салон на селско стопанство в Париж със своите био-продукти, добивани тук на 10% от земеделските земи. Развива тематични маршрути, най-новият от които е „Наполеон в Де ла Дром” и дава информация за обучението на Наполеон в местния гр.Валансе, където е получил военно образование. „Стара Загора и Департамент де ла Дром имат много сходства. И ние сме енергиен и университетски център, развиваме земеделие и туризъм” – каза г-н Моне в срещата си с кмета на община Стара Загора проф.Светлин Танчев. Департамент Де ла Дром ще предостави своите добри практики за публикуване в спечеления проект от Община Стара Загора по Оперативна програма „Регионално Развитие”, приоритетна ос 4. „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.2: Междурегионално сътрудничество” – „ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИЗЪМ”. Своя опит и в гражданската защита и защита на населението при бедствия от Департамент де ла Дром също ще изпратят в Община Стара Загора. Обсъдени са били и възможностите за обмен на студенти, на опит в модерното земеделие и др.

   

0 коментарa

Виж още