Обсъдиха храненето в детски градини и старчески домове в Казанлък

Обсъдиха храненето в детски градини и старчески домове в Казанлък

Доставката на храна за детските заведения и домовете за възрастни хора в община Казанлък трябва да отговаря на всички изисквания на европейското и българското законодателство и нормативна уредба. До този извод са стигнали участниците в срещата на ръководителите на детските заведения и домовете за стари хора, заместник-кметът на Община Казанлък Лилия Цонкова, експерти и инструктори по хранене и фирмите за кетъринг, които ще организират снадбяването с готова храна. Доставките на готова храна ще стават по заявка до топлата кухня на социалните домове, детски ясли, детски градини и ОДЗ. Менюто ще е съобразено с изискванията на Закона за храните и действащите към момента законови и подзаконови актове. Фирмите-доставчици са „Йоги 5" ООД, гр. Казанлък , спечелила обществена поръчка - открита процедура с предмет „Кетъринг / приготвяне и доставка на готова храна/ за детските заведение - детски ясли, детски градини, ОДЗ и фирма „Янко Мермеклиев" ЕТ, гр. Казанлък, спечелила обществена поръчка - открита процедура с предмет „Кетъринг / приготвяне и доставка на готова храна за домовете за стари хора /ДСХ/ на територията на Община Казанлък.

   

0 коментарa

Виж още