Обсъждат проекта на Закона за детето в Пловдив

Обсъждат проекта на Закона за детето в Пловдив

Обществено обсъждане на проекта на Закона за детето ще се проведе в Пловдив. На събитието ще присъства зам.-министърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова, председателят на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани и директорът на дирекция „Социално включване" към социалното министерство Елена Кременлиева. Ще се представят новите моменти, свързани с реформата в областта на децата и семейството и ще бъде проведена публична дискусия с присъстващите. Според авторите на проекта, в него са отразени всички съвременни стандарти и достижения на международните документи в областта на защитата на правата на децата. Включени са и текстове от Семейния кодекс, Закона за социалното подпомагане, Закона за семейни помощи за деца и други закони, свързани с политиките за детето, както и препратки към съответните секторни закони - Закона за народната просвета и Закон за здравето. Публичната дискусия започва от 10 часа в Конферентната зала на Областната администрация.

   

0 коментарa

Виж още