Обсъждат реда за отпускане на инвалидните пенсии

Обсъждат реда за отпускане на инвалидните пенсии

Предложенията за реформа в системата на медицинската експертиза и реда за отпускане на инвалидните пенсии ще бъдат обсъдени по време на днешното заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Заседанието е свикано по настояване на национално представителните организации на хората с увреждания. Ръководствата на организациите ще се обявят против подготвяните промени, с които се въвежда нов модел за отпускане на инвалидна пенсия на хората с увреждания в работоспособна възраст. Според него хората ще получават оценка на вида и степента на увреждането от ТЕЛК, а нова експертна комисия към НОИ ще определя дали могат да продължат да работят на заеманото работно място. Според предварителните разчети издръжката на новите структури ще струва около 5,5 млн. лева годишно, а разходите за всички структури ще стигнат 40 млн. на година. Едно от последните предложения за реформа в реда за отпускане на инвалидни пенсии предвижда създаване на 58 експертни комисии към НОИ, които ще оценяват работоспособността на лицето спрямо настоящото му работно място. Безработните лица в трудоспособна възраст ще получават социална оценка, с която ще имат право на социална помощ от Агенцията за социалното подпомагане, а работещите ще се явяват на преосвидетелстване през три години. Всичко това ще затрудни хората с увреждания, коментира Елка Тодорова от Националната федерация на работодателите на инвалиди. „Ако човекът напусне това работно място и отиде на друго, как трябва отново да се яви на комисия? Какво става, когато лицето бъде съкратено от работа? Т.е. ние трябва да разкарваме нонстоп хората да ходят по комисии през три години и всяка година отново комисии, комисии, комисии… За нас това не е верният начин”, посочи тя. От организациите на хората с увреждания са против лишаването на работещите хора с увреждания от инвалидна пенсия, както и срещу петгодишния максимален срок, в който лицето с увреждане би имало право на пенсия. Според данните на НОИ за миналата година близо 354 000 лица са получавали инвалидна пенсия за общо заболяване, като 214 000 са хората в работоспособна възраст, а по-малко от една трета от тях работят.

   

0 коментарa

Виж още