Обучават млади хора за работа с проекти

Обучават млади хора за работа с проекти

Обучение на тема „Успешни младежки проекти" ще бъде организирано от доброволци на Центъра за европейски инициативи на 3 февруари в зала „Фоайе" на община Стара Загора. В обучението безплатно ще участват 50 младежи между 14 и 30 години, а в ролята на лектори ще бъдат участниците в проект на Европейската доброволческа служба Марина Майер - Германия, Кристи Викман - Естония, Константинос Матеу - Гърция и Катерина Таранец - Украйна В програмата на обучението са включени презентации на доброволческите програми на Европейския съюз, както и практически задачи по разработване на проекти за младежки инициативи. Проекти, осъществявани от Центъра за европейски инициативи и доброволците: Форум театър срещу социалната изолация - проект за социално приобщаване на ромски деца и младежи, осъществяван в селата Дълбоки и Хрищени. Кой е по-силен? - проект за превенция на училищната агресия, осъществяван в 10-то ОУ и 12-то ОУ в Стара Загора Колко много е твърде много? - инициатива за насърчаване на чуваемостта в отношенията родители-деца-учители (пилотни предизвикателства във 2 ОУ в Стара Загора) Овластяване на младите хора - да започнем в училище - предстояща международна конференция с участие на организации от Казахстан, Киргизтан, Молдова, Украйна, Полша, Словения и България (15-19 февруари, Старозагорски минерални бани, с финансовата подкрепа на Институт „Отворено общество") Клубове по форум театър - ГПЧЕ „Ромен Ролан" и ЦДГ №17

   

0 коментарa

Виж още