Обучение на членовете на Младежки общински съвет в Стара Загора

Обучение на членовете на Младежки общински съвет в Стара Загора

На 05. ноември 2011 г. в 15.30 часа в Младежки дом ще се проведе обучение на членовете на Младежки общински съвет. Целта на обучението е да се опознаят новопостъпилите членове на МОС, да се запознаят с традиционните инициативи, да се родят идеи, с разработването на проекти, работа в екип, доброволчеството и др. Програмата на обучението предвижда : представяне на младежите, същност на доброволчеството. Роли и работа в екип. Как се работи с времеви таблици и как да си изработим бюджет за кампания и събитие. Техники при работа в екип - приложението на мозъчната атака (брейнсторминг). Структура и функции на общинска администрация и привличане на партньори в нашата дейност .Как да разработим проект и план за неговото изпълнение. Представяне на проектите пред импровизирана комисия. Модератори на обучението ще бъдат представители на настоящия МОС , преминали обучения, така също и бивши членове, активно занимаващи се с младежка дейност в неправителствения сектор.

   

0 коментарa

Виж още