Общественото обсъждане на проектобюджет 2013 на Община Казанлък премина при широк интерес

Общественото обсъждане на проектобюджет 2013 на Община Казанлък премина при широк интерес

Проектобюджетът на Община Казанлък за 2013 г. бе представен тази вечер, 25 януари, пред казанлъшката общественост. Основните акценти, приоритети и цели на бюджета представи кметът Галина Стоянова, която подчерта отново, че инвестиционната програма, съфинансирането на проекти и изплащането на старите наследени задължения са главните приоритети, заложени в бюджета. Неговата макрорамка е 36 172 327 лв. Кметът Стоянова каза още, че бюджет’2013 е съставен разумно в разходната част, а приходната частта е напълно реална. Тя коментира основните дейности на Общината по подобряване на пътната инфраструктура на територията на града и населените места, реконструкцията на обекти от важно значение за гражданите и други мероприятия в социалната сфера, културата и туризма, младежките дейности, спорта. През 2013 г. няма да има увеличение на нито една ставка на нито един елемент в местните данъци и такси, категоричен бе заместник-кметът Петър Косев. Приходите от местни данъци и такси за заложени в размер на 5 758 600 лв. и малкото увеличение спрямо плана за 2012 г. се дължи на очакваната по-висока събираемост. За 2012 г. изпълнението на МДТ е 6 236 967 лв., което представлява 112%. Очакваният приход от Годишната програма на Община Казанлък е 3 645 930 лв. Инвестиционната програма и спечелените проекти с европейско финансиране в размер над 68 млн. лв. представиха съответно заместник-кметовете Даниела Коева и Лилия Цонкова. Присъстващите граждани направиха предложения, които бяха свързани със закупуване базата на БТК за пенсионерски клуб в с. Овощник; с актуализация на заплащането в общинските културни институти в съответствие със стандартите в държавните такива; за увеличаване със 17 000 лв. бюджета на Общински театър „Любомир Кабакчиев“. Младежите живо се интересуваха от бъдещето на Младежкия дом, за който в проектобюджета са заложени 63000 лв. за основна реконструкция с изграждането на зрителна зала и други подходящи помещения за младите хора. Всички предложения, направени на общественото обсъждане, ще бъдат внесени в понеделник, 28 януари, в ОбС-Казанлък. А по внесения проектобюджет общинските съветници ще имат възможност да дискутират на заседанието си на 1 февруари 2013 г.

   

0 коментарa

Виж още