Обществено обсъждане на доклада по ОВОС за тунела под вр. Шипка се проведе в Казанлък

Обществено обсъждане на доклада по ОВОС за тунела под вр. Шипка се проведе в Казанлък

На 22 февруари 2012 год. в сградата на Община Казанлък се проведе обществено обсъждане на Доклада по ОВОС и Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение за изграждане на Път ІІІ-5004 „Обход на град Габрово от км 0+000 до км 30+637,48 с тунел под връх Шипка”. Обсъждането е част от процедурата по ОВОС. На обсъждането бяха представени докладът по ОВОС и ОС, в които се разглежда влиянието на инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда и се оценява здравният риск върху засегнатото население. Инвестиционното предложение обхваща обходния път на град Габрово и тунела под връх Шипка, но не се разглежда трасето след гр.Шипка и включване на пътя към другите главни пътища на територията на общината. По време на дискусиите Белчо Милев от Казанлък предложи в проекта да се включи изграждане на паркинг в района на 3-ия километър от гр.Шипка по посока Габрово, мястото откъдето ще започне новия път и съответно тунела /съоръженията /. Според г-н Милев това ще даде възможност за ползване на съществуващия път до връх Шипка като трасе за автомобилни състезания от национален и европейски мащаб. Предложението бе прието със забележката, че трябва да бъде внесено официално в НАПИ /Национална агенция „Пътна инфраструктура”/. Гражданите, които не са успели да присъстват на общественото обсъждане, е добре да знаят, че предложения и искания за допълваща инфраструктура могат да бъдат внасяни в НАПИ преди изготвяне на идейния проект. Като цяло инвестиционното предложение и докладите по ОВОС и ОС бяха приети без възражения.

   

0 коментарa

Виж още