Обществен съвет-Благоевград призовава за спешни мерки!!!

Обществен съвет-Благоевград призовава за спешни мерки!!!

По сигнал на жители от с.Дрангово(Петрич),Обществен съвет-Благоевград направи още едно разследване свързано с добива на инертни материали в коритото на р.Струма. Това което видяхме на място ни ужаси.На няколко метра от транзитния газопровод за РГърция,където тръбата пресича р.Струма се извършва добив на инертни материали!Тръбата е поддала и многократно укрепвана с подръчни материали и камъни. Има непосредствена и реална опасност за жителите и околната среда,да не говорим за неустойките които държавата ще понесе при евентуална авария. Наша проверка установи ,че фирмата извършваща добива е „Камбитов и син” ЕООД собственост на кмета на гр.Благоевград г-н Атанас Камбитов. Фирмата притежава разрешително с №42150001/05.03.2007 с краен срок 05.03.2012г. От документа с който разполагаме не става ясно дали срока на разрешителното е продължен,защото както писахме липсва публичен регистър на издадените и подновени разрешителни за чието създаване съвета ще настоява. На 21.03.2013г. с констативен протокол на Басейнова дирекция са описани следните констатации и прeдписания: ”В момента на проверката не се извършват ремонтно-възстановителни работи по заскалявката на на ТГ за Гърция. Водното течение е разрушило част от десния бряг извън съществуващата заскалявка осигуряваща покритие на газопровода и съществува реална опасност от разрушаване на тръбата. Брега е разрушен на широчина около 30 м спрямо оста на тръбата. Само "Камбитов и син" ЕООД, гр.София извършват разрешен добив на наносни отложения от леглото на река Струма в разрешения им участък на разстояние по-голямо от 700 м от ГТ.” От снимковия материал сами може да прецените на какво разстояние от ГТ фирмата добива инертни материали!? В предишна наша публикация от експертното становище което предложихме на вашето внимание става ясно,че всеки един добив причинява щети на намиращите се в близост обекти: „Индиректните въздействия включват подриване на основите на мостове и на изградените защитни съоръжения и диги” Кой е разрешил подобна дейност да се извършва толкова близо до ТГ? Жители на близките населени места многократно са подавали сигнали на „Зеления” телефон към Басейнова Дирекция,които в крайна сметка са оставали без кой знае какви констатации от страна на служителите!? Отново в констативен протокол на Басейнова дирекция от 06.03.2013г. е описано: „В момента на проверката не се извършваше добив на баластра във водното течение, както е записан сигнала по "Зеления" телефон на БД ЗБР - гр. Благоевград. Багера изграждаше път за достъп до разрешените два острова. Не се извършват никакви дейности по укрепването прага на "Булгартрансгаз" ЕАД - София и в леглото на река Струма до вливането на река Мелнишка.” Дали е изграждал само път до разрешените острови???? През май 2011г. сигнал за незаконен добив на баластра по време на размножителния период на рибите от работници във фирма "Камбитов и син" на тогавашния депутат от ГЕРБ Атанас Камбитов вдигна на крак еколози и полицейски служители.Очевидци твърдят,че фирмата е предупредена и машините са били изтеглени от реката преди пристигането на проверяващите. Обществен съвет-Благоевград,призовава всички институции да си свършат съвестно работата преди да е станало твърде късно!!! Ние ще продължим да следим какво се случва и дали ще се предприемат адекватни действия относно проблема....

   

0 коментарa

Виж още