Обществото - несигурно в бъдещето и потопено в бедност

Обществото - несигурно в бъдещето и потопено в бедност

Българите открояват 44 проблема, които според тях са основни за нашето общество днес. Това показват данни от национално представително проучване на НЦИОМ, направено между 20 и 27 октомври сред 1000 души. Проблемите на оцеляването изместват проблемите на развитието, обобщават социолозите. На първо място респондентите посочват икономическите проблеми - близо 80 процента от отговорите на открит въпрос (без посочен отговор) се отнасят до това. За хората основните притеснения са свързани с нисък жизнен стандарт, бедност (38.5 на сто), безработица (15.2 процента), ниски пенсии (8.4 процента), инфлация и високи цени (7.8 на сто), състоянието на икономиката като цяло (6.5 на сто). Вниманието на българите привличат, на второ място, проблеми, свързани с функционирането на държавата - 61 процента от отговорите. 26.6 на сто посочват корупция, 13.8 на сто - несправяне с престъпността, 10.6 процента - лошо управление. Неспазването на законите е проблем според 7.6 процента, а самата организирана престъпност - за 1.5 на сто. Сред проблемните сфери анкетираните отбелязват здравеопазването (9.2 на сто), образованието (4.6 процента), социалните дейности (4.1 на сто) и земеделието (1.5 процента). Ниският морал и липсата на съвест виждат като обществен проблем 3.8 на сто, апатията - 2.1 на сто, недоверието в институциите - 1.8 на сто, а омразата между хората - 1.2 на сто. 1.1 на сто се тревожат от несигурността в бъдещето. Демографските проблеми и свързаните с тях емиграция и ниска раждаемост са посочени от общо от 4 на сто.

   

0 коментарa

Виж още