Общината вече ще освобождава от такса Смет

Общината вече ще освобождава от такса Смет

Община Варна вече ще освобождава от такса „Смет” всички, които докажат, че няма да ползват имотите си през цялата 2012 година или определен период от нея. Години наред кметската администрация отказваше да уважи исканията на хората, но след като омбудсманът алармира, че по този начин се нарушават правата им, общинските съветници предразгледаха наредбата за местните такси и цени на услуги. Местните депутати от финансовата комисия одобриха предложените промени на днешното си заседание. Онези, които искат да се освободят от налога, ще трябва да подадат специална декларация най-късно до 31 януари 2012 година. Ако изпуснат срока, те губят възможността да не плащат таксата. Необходимо е документът да бъде подписан от всички собственици на имота, а не от един техен представител. Към декларацията трябва да се приложат служебни бележки от Е.ОН, ВиК, а ако е топлофициран - и от „Далкия”, че токът, водата и топлоподаването са спрени. За новопридобити недвижими имоти, които няма да се ползват през текущата година или част от нея, декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиване на имота. В наредбата се уточнява, че хората се освобождават само от таксата за сметосъбиране и сметоизвозване. Независимо дали ползват имота или не, те са длъжни да платят такса за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, както и за поддържане на чистотата на местата за обществено ползване. Варна бе сред общините, които незаконосъобразно задължаваха жителите си да плащат такса смет, въпреки че хората не използват имотите си и следователно не генерират отпадъци. Според омбудсмана Константин Пенчев това противоречи на Закона за местните данъци и такси и препоръча на общините, които досега не са спазили законовите изисквания, да предприемат необходимите мерки.

   

0 коментарa

Виж още