Общината в Казанлък отказва контрол

Общината в Казанлък отказва контрол

Общинската администрация в Казанлък отказа да представи искани документи на сформираната към местния Общински съвет временна комисия за проверка на качеството на извършваните строително-ремонтни работи на обекти, финансирани през 2008 година със средства от общинския бюджет. Комисията настояваше да получи документите от проведени процедури за възлагане на обществени поръчки през изминалата година. Мотивът, с който от Общината в Казанлък са отказали достъп на общинските съветници до документите, е че обявените обществени поръчки са проверявани от Сметната палата. Това е съобщила на членовете на Временната комисия Татяна Станева, директор на дирекция „Устройство на територията и стопанска политика”. Комисията, която има за цел да провери похарчените пари от общината и качеството на извършените ремонтни дейности бе сформирана след като стана ясно, че има сериозни разминавания между отчетените разходвани пари за ремонти и реално направеното по места. В предишните си заседания членовете на комисията установиха и други драстични разминавания между отчетеното като похарчено и реално вложено в полза на хората и благоустройството. В проведеното последно заседание на Временната комисия участваха и експертите по техническата инфраструктура от Администрацията Петър Захариев, Ботьо Бонев и Тодор Богданов, които докладваха за изпълнението на девет от обектите, финансирани от собствени бюджетни средства за миналата година. За два от тях представителите на Общината не представиха документи, че обектите са реализирани, така както е записано в отчета на бюджета, подписан от кмета и внесен за гласуване в ОбС за шестмесечието на 2008 година. Общинските служители докладваха, че реконструкцията на улично осветление и подмяна на ел. табла, отчетени за приключени на стойност 34 000 лв, не са реализирани. Не е изпълнено и заложеното изграждане на пътна връзка до тракийските могили „Оструша” и „Голяма арсеналка”. Но според финансовия отчет на кмета Стефан Дамянов за нея са изразходвани 34 163 лв. Членовете на Комисията настояват на следващото заседание, което ще се проведе на 27 януари, кметът да поясни как се контролира ежедневното зареждане на специализираната машина и нейната експлоатация след доставката на инертни материали и битумна емулсия, нужни за запълването на дупки по асфалтовата настилка на общинските пътища. Съветниците разгледаха документите и на отчетените като реализирани презминалата година обекти: корекция на коритото на река „Лешница”, проект за реконструкция на ул. „Тюлбенска”, тротоарни настилки в селата, асфалтиране на ул. „Бузлуджа”, ул. „П.Стайнов” и ул. „Добруджа” и благоустрояване на центъра на с. Кънчево. Предстои тези обекти да бъдат на място проверени. Общо на проверка до следващото заседание предстоят 29 обекта, финансирани с общински пари през изминалата година.

   

0 коментарa

Виж още