Община Аврен внедрява модул "Местни данъци и такси", част от интегрираната информационна платформа - ИМЕОН

Община Аврен внедрява модул "Местни данъци и такси", част от интегрираната информационна платформа - ИМЕОН

Община Аврен, след сравняване на наличните на пазара продукти за работа с Местни данъци и такси, реши да повиши качеството на обслужване на населението, и подписа договор с "Браво Инвестмънтс" ООД за внедряването на модул "Местни данъци и такси", част от интегрираната информационна платформа за управление на община - ИМЕОН. Благодарение на новия софтуер, не само ще бъдат автоматизирани дейностите, извършвани от дирекция "Местни данъци и такси" на общината, но и рязко ще се подобри ревизионната дейност, което ще доведе до повишена събираемост.

   

0 коментарa

Виж още