Община Бургас, Областна администрация и БАН сключиха споразумение за регионално сътрудничество

Община Бургас, Областна администрация и БАН сключиха споразумение за регионално сътрудничество

Тристранно споразумение за регионално сътрудничество подписаха, днес, кметът на Община Бургас Димитър Николов, областният управител Константин Гребенаров и министърът на образованието акад. Стефан Воденичаров. На подписването присъстваха още почетният бургазлия акад. Никола Съботинов – член на настоятелството на БАН, и.д. председател на БАН – чл. кор. Николай Милошев, проф. дтн Стефан Хаджитодоров – съветник на Председателя на БАН за дейността на Академичен център Бургас и доц. Севдалина Турманова – зам.-областен управител и координатор на Академичен център Бургас. Меморандумът предвижда Община, Областна и Академия да си сътрудничат на широка основа, чрез обмен на информация, разработване и изпълнение на общи програми и проекти в областта на екологията, мониторинга на околната среда и природните ресурси в региона, устойчивото ползване и опазване на водите и водните ресурси. Двете институции ще си сътрудничат при разработването на методи, технологии и съоръжения, осигуряващи нови и възобновяеми източници на енергия, при планирането на екологичното земеделие и екологичния туризъм. Вчера, министър Воденичаров бе на посещение в Гимназията за преподаване на английски език „Гео Милев“, където се запозна с въведените интерактивни и онлайн методи на обучение и сертифициране. „Впечатлен съм от успехите на вашите ученици и от силния ви стремеж за повишаване качеството на средното образование във вашето учебно заведение“, сподели министър Воденичаров на срещата, на която присъстваха училищни и университетски преподаватели по информационни технологии и фирми от Бургас, работещи в сферата на IT технологиите. „Използването на информационните технологии в обучителния процес е гарант за подготовката на добри кадри за бизнеса“, допълни още министърът и призова присъстващите за по-тясно сътрудничество с Института по информатика и математика към БАН чрез създадения регионален Академичен център в Бургас. След дискусията, министър Воденичаров и придружаващият го акад. Никола Съботинов разгледаха компютърните зали в гимназията и високотехнологичния Certiport център за сертифициране на Office Specialist и iCritical Thinking, открит от Община Бургас за високите постижения на възпитаниците на ГПАЕ „Гео Милев“ на миналогодишните зрелостни изпити – първо място в Бургас и пето в страната.

   

0 коментарa

Виж още