Община Бургас организира обществено обсъждане по проекта за интегриран градски транспорт

Община Бургас организира обществено обсъждане по проекта за интегриран градски транспорт

Община Бургас кани всички заинтересовани граждани на обществено обсъждане на инвестиционни проекти във връзка с изпълнението на проекта "Интегриран градски транспорт на Бургас". То ще се проведе на 17.01.2013 г. /четвъртък/ в 17.00 часа в Заседателната зала на Община Бургас. На срещата ще бъдат представени следните инвестиционни проекти: "Изграждане на система от велосипедни алеи в град Бургас"; "Въвеждане на Бърза автобусна линия /БАЛ/, изграждане на спирки на Бързата автобусна линия и Централна спирка на Бързата автобусна линия"; "Преустройство и реконструкция на терминал "Автогара ЮГ"; "Преустройство и реконструкция на терминал "Меден рудник". Проектът "Интегриран градски транспорт на Бургас", Договор № BG161РО001/1.5-01/2010/001 е по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-01/2010 "Подкрепа за интегриран градски транспорт в Община Бургас", Операция 1.5: "Системи за устойчив градски транспорт", Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие" по ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

   

0 коментарa

Виж още