Община Варна и студентите в града ще работят по съвместни проекти

Община Варна и студентите в града ще работят по съвместни проекти

Младежкият консултативен съвет към кмета на Варна ще възстанови дейността си – за това се споразумяха на среща в края на миналата седмица членове на Националното представителство на студентските съвети и варненският кмет Иван Портних. Те се обединиха около идеята, че младите хора имат много съзидателни и изобретателни идеи, и е добре да се чува мнението им като се включат по-активно в живота на община Варна.Студентите отчетоха, че дейността на Младежкия консултативен съвет е позитивна практика на община Варна, която вече е взаимствана в градовете София и Пловдив. По време на срещата кметът подчерта, че се възприема като част от младежката структура на града, избран е с гласовете на младите хора във Варна и неговите ангажименти към тях са сериозни. Той акцентира и върху огромното значение на петте варненски висши училища за развитието на икономиката в града и за повишаването на инвеститорския интерес към морската столица. Срещата се проведе по инициатива на студентските представители, които поеха ангажимент да бъдат активната страна в диалога с местната власт и предложиха добри практики и проекти за партньорство с община Варна. Кметът оцени полезността на техните идеи в контекста на забавената през последните месеци работа по важни за града проекти. Националното представителство на студентските съвети е партньор на община Варна в кандидатурата й за Европейска младежка столица през 2016 година. По време на срещата бяха обсъдени съвместни инициативи по тази кандидатура, както и по кандидатурата на Варна за Европейска столица на културата през 2019 година. Националното представителство на студентските съвети предложихи във Варна да се въведат специални карти, които да дават възможност на варненските студенти да пътуват с намаление в градския транспорт. Кметът обеща, че студентските стажове в общината ще протичат по-ефективно, а ресурсът на Младежкия консултативен съвет ще се използва по-пълноценно в работата на община Варна. Това ще подпомогне инициативата за прозрачност и публичност на местната власт, смята Иван Портних. В духа на Европейската харта за включването на младите хора в живота на общините кметът пое ангажимент да обсъди със студентските представители техните идеи за съвместна работа при изграждането на велосипедни алеи във Варна. Предвижда се още да бъде разширена и доразвита идеята за доброволчеството с включването на варненските студенти в организирането на спортните и културните прояви. Демографската структура на града дава заявка местната власт да акцентира върху съвместната работа с младите хора, каза в заключение Иван Портних. Той прие поканата да бъде гост на Летния университет в Албена, който се организира и провежда от Националното представителство на студентските съвети.

   

0 коментарa

Виж още