Община Гълъбово е сред 10- те финансово стабилни общини по оценка на Министерството на финансите

Община Гълъбово е сред 10- те финансово стабилни общини по оценка на Министерството на финансите

Съгласно методика за оценка финансовото състояние на общините, разработена от Министреството на финансите се извършва периодична оценка на финансовото състояние на общините. Оценката се извършва с цел постигане на добро управление на публичните финанси на местно ниво,повишаване на контрола и по- голяма прозрачност в дейността на местните администрации. Показателите, по които се извършва оценката по финансовото състояние на общинитеса: - Финансова самостоятелност, изразена чрез собствените приходи на общината - Финансова устойчивост - Показатели за ефективност - Показател за инвестиционна активност, който отразява динамиката на направените инвестиции от общината. Оценката на Министерството на финансите потвърждавадоброто финансово състояние, в което в момента се намира Община Гълъбово.

   

0 коментарa

Виж още