Община Гълъбово подписа договор за два милиона лева за обновяване на водопровода на село Мъдрец

Община Гълъбово подписа договор за два милиона лева за обновяване на водопровода на село Мъдрец

На 17 – ти септември тази година Община Гълъбово подписа договор с фирма „Бибов и КО“ ООД за „Реконструкция на селищната водопроводна мрежа село Мъдрец, община Гълъбово“ . Строителните работи ще възлизат на 2 380 025, 07 лева без ДДС. Срокът за изпълнение е 180 календарни дни. Проектът се финансира от отпуснатата финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на слските райони 2007-2013 г. Проектът се съфинансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

   

0 коментарa

Виж още