Община и строители подписаха Меморандум за съвместна работа

Община и строители подписаха Меморандум за съвместна работа

В петък кметът на община Стара Загора проф. Светлин Танчев и областното представителство на Българската камара на строителите, представлявано от инж. Кольо Колев, подписаха Меморандум за съвместна работа. В документа, който е за срок от 3 години, е записано, че "страните доброволно обединяват усилията си за стимулиране на инвестиционната дейност, проектирането, строителството и благоустройството в общината, както и при решаването на възникнали социални, жилищни и градоустройствени проблеми." Местната власт и строителите се договориха представители на Камарата да бъдат включени в състава на общинския експертен съвет и тяхното мнение да се ползва при възлагането на обекти и разработването на строителната програма, при общественото обсъждане на стpоителството на големи инвестиционни проекти и при оценки и заключения в сферата на строителството. От своя страна специалистите са готови да подпомагат Oбщината при ликвидиране на бедствия, аварии и кризисни ситуации.

   

0 коментарa

Виж още