Община Казанлък обезопаси преминаването по тротоара на бул. „23 Пехотен Шипченски полк“ 14

Община Казанлък обезопаси преминаването по тротоара на бул. „23 Пехотен Шипченски полк“ 14

Община Казанлък предприе спешни мерки по обезопасяването на тротоара пред жилищна сграда на бул. „23 Пехотен Шипченски полк“ 14, вх. А и вх. Б. По северната фасада на сградата има подкожушена мазилка, създаваща опасност за преминаващите граждани, за живущите в двата входа и за пазаруващите в магазин „Аскент“. Периметърът в частта, където има опасни участъци от външната мазилка, е ограден със сигнална лента. Комисия, съставена от специалисти на Община Казанлък, извърши проверка на място, потърси домоуправителите на двата входа и установи реалното състояние на сградата. В резултат на направената проверка, констатациите са, че под влияние на атмосферните условия, на северната фасада е започнал процес, който се е активизирал и съществува възможност от отлепяне на парчета мазилка или други строителни материали, което представлява потенциална опасност за преминаващите хора. Това налага своевременно да се предприемат мерки за отстраняване на подкожушената мазилка и ремонтиране на фасадата, за сметка на собствениците на сградата на бул. „23 Пехотен Шипченски полк“ 14, вх. А и вх. Б. Сградата се намира в режим на етажна собственост и според ЗУЕС собствениците са длъжни да заплатят разходите за ремонт, реконструкция и обновяване на общите части, съразмерно с притежаваните от тях идеални части. Община Казанлък информира с писмо собствениците, че в срок от 14 календарни дни от неговото оповестяване са длъжни да вземат решение на Общо събрание за организиране на ремонтна дейност по отстраняване на опасната мазилка и полагането на нова. Протокол от Общото събрание трябва да се представи в Община Казанлък.

   

0 коментарa

Виж още