Община Казанлък организира информационна среща по повод изграждането на три Центъра за настаняване от семеен тип и едно Защитено жилище

Община Казанлък организира информационна среща по повод изграждането на три Центъра за настаняване от семеен тип и едно Защитено жилище

Община Казанлък е бенефициент по проект „Изграждане на три ЦНСТ и едно защитено жилище в гр.Казанлък“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“. Във връзка с предстоящо стартиране на ново строителство на сгради в имоти, общинска собственост: на ул.“Петьо Ганин“, ж.к. „Изток“ – две сгради на Центрове за настаняване от семеен тип и в кв.Васил Левски – сгради на един Център за настаняване от семеен тип и едно Защитено жилище. Община Казанлък кани живущите в района на изграждане на новите сгради да присъстват на информационна среща, на която ще се даде разяснение относно строителството и услугите, които ще бъдат предоставяни в новопостроените сгради. Срещата ще се проведе на 29.07.2013г. (понеделник), както следва: От 17:30 часа в гр.Казанлък, ул.“Петьо Ганин“, в имота, източно от Дом за стари хора „Маргарита Асебо“. От 18:30 часа в гр.Казанлък, кв. „Васил Левски“, западно от блок № 33.

   

0 коментарa

Виж още