Община Казанлък постави две безплатни екотоалетни в парк „Розариум“

Община Казанлък постави две безплатни екотоалетни в парк „Розариум“

Цялостната реконструкция на двата големи казанлъшки парка „Розариум“ и „Тюлбето“ предстои, след като Община Казанлък спечели проект „Подобряване на физическата и жизнената среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално-икономическо развитие“. В момента се провежда обществена поръчка за избор на изпълнител на строителните дейности на стойност близо 5 млн. лв. Парк „Розариум“ ще придобие напълно нов облик след изпълнение на дейностите по проекта, когато ще има и нови тоалетни. Дотогава, поради отсъствието на действаща тоалетна в момента и необходимостта от такава, Община Казанлък постави и ще поддържа две химически тоалетни. Те ще се ползват безплатно, като единственият ангажимент на гражданите е да ги пазят чисти и да не ги повреждат.

   

0 коментарa

Виж още