Община Казанлък поставя началото на нов социален проект насочен към най-уязвимите групи

Община Казанлък поставя началото на нов социален проект насочен към най-уязвимите групи

Днес, Община Казанлък започна да работи по предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария”. Услугата се предоставя по проект, който е изцяло финансиран от Фонда за „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика.

40 потребители ще могат да се възползват от новата услуга. А официалният ѝ старт ще бъде даден в понеделник /03.10.2016 г./, и ще продължи до последният ден от годината - 31.12.2016 г. Предвидената стойност на проекта за избраният период възлиза на 5 888.00 лв.

Крайният срок за подаване на заявленията на гражданите желаещи да кандидатстват е до 16,00 часа, в четвъртък /29.09.2016 г./. Всеки желаещ да се възползва от предоставената услуга може да подаде документите си в сградата на Домашен социален патронаж.

След като приключи обявеният за кандидатстване срок, на базата на подадените по образец заявления, община Казанлък, заедно с местната Дирекция по „Социално подпомагане”, ще извърши подбор на лица от допустимите целеви групи за тази услуга. В целевите групи са обхванати:

На първо място, в групата са обхванати лицата и семействата на месечно подпомагане, по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане.

На второ място гражданите, с доказана липса на доходи, както и на близки, които да се полагат грижа за тях.

На трето място, от социалната услуга ще могат да се възползват, самотно живеещи лица и семейства, чиято минимална пенсия (пенсия за осигурителен стаж и възраст, наследствена пенсия, за инвалидност).

На четвърто място бездомните деца и лица, както и скитащите.

На абсолютно всеки от одобрените за ползване на социалната услуга „Обществена трапезария“ потребители, ще бъде предлагано обедно меню, включващо: супа, основно ястие и хляб. Храната за нуждаещите се ще бъде приготвяна в Домашен социален патронаж.

Социалната услуга „Обществена трапезария” има огромно значение за нуждаещите се жители на Община Казанлък. Посредством услугата, казанлъшката община, за пореден път ще подпомогне най-бедните и уязвими групи от населението.

   

0 коментарa

Виж още