Община Казанлък приключва два проекта

Община Казанлък приключва два проекта

Дейността по Проект „Солидарност", по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора- дейности „Социален асистент" и „Домашен помощник"- фаза 3, ще бъдат приключени на 28 февруари. На 7 март завършва работата по Проект „Подкрепа за достоен живот", Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за предоставяне на услуга в общността „Личен асистент". Предстои отварянето на нови схеми за същите социални услуги, по които Община Казанлък ще кандидатства.

   

0 коментарa

Виж още