Община Казанлък разкрива две нови социални услуги от 1 октомври

Община Казанлък разкрива две нови социални услуги от 1 октомври

Две нови социални услуги - „Дневен център за възрастни хора с увреждания“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания“ ще бъдат разкрити от 1 октомври като държавно делегирани дейности чрез компенсаторна промяна. В момента в община Казанлък са регистрирани 222 деца с увреждания и 84 младежи с увреждания, така че двете услуги, прибавени към услугата Дневен център за деца с увреждания, която успешно работи вече няколко години, идват точно навреме в помощ на нуждаещите се. Първата дейност е насочена към лица с увреждания, навършили 18-годишна възраст. Услугата ще се предоставя в Дневния център за възрастни хора с увреждания, който бе изграден по съвместен проект на Община Казанлък и Фондация „Сийдър” по Програмата за Хуманитарна помощ на Отдел за Военно сътрудничество към Посолството на САЩ в Република България. Стойността на проекта е 130 000 щатски долара, като финансирането е от Европейското командване на Военноморски сили на САЩ, Хуманитарна програма за помощ EUCOM, без съфинансиране. Базата е модерна и отговаряща на всички изисквания за обгрижване на хора с увреждания, навършили пълнолетие. От откриването на Дневния център в началото на тази година досега общинското ръководство положи много усилия базата да не остане празна, а да се разкрие и съответната услуга. Направена бе подписка сред гражданите на Казанлък за подкрепа на услугата, която бе изпратена до Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане. Сериозна подкрепа оказа и народният представител от Казанлък от ПП ГЕРБ Аксения Тилева. Така, съвместните усилия на всички са увенчани с успех и от 1 октомври Дневният център за възрастни хора с увреждания ще заработи пълноценно. Втората услуга - „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания“, ще обслужва почасово 25 деца и ще се осъществява в Комплекса за социални услуги, намиращ се в общинската сграда на ул. „Войнишка“ 25. С Решение на ОбС през миналата година базата бе предоставена за безвъзмездно ползване на СНЦ „Бъдеще за децата с увреждания“. Социалната услуга се разкрива благодарение на доброто партньорство между Община Казанлък и това сдружение. И двете услуги са в съответствие с Областната стратегия за развитие на социалните услуги на област Стара Загора (2011 – 2016 г.) и Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Казанлък (2011 – 2016 г.). В Казанлък са изградени и три Центъра за настаняване от семеен тип и едно Защитено жилище, които също ще започнат да работят. Предстои да се реализират и следващите две цели, заложени в Стратегията на Община Казанлък в социалната сфера – създаване на Център за временно настаняване на бездомни хора и изграждане на Социално предприятие, обяви още на пресконференцията заместник-кметът Лилия Цонкова.

   

0 коментарa

Виж още