Община Казанлък спечели проект по Програма „Клио” за 2015 година

Община Казанлък спечели проект по Програма „Клио” за 2015 година

Със Заповед № РД-01-939 от 23.12.2014 г. на Министъра на труда и социалната политика се одобрява проект на Община Казанлък по програма „Клио“ за 2015 г. Утвърдени за субсидирана заетост са 4 лица за период от 6 месеца. Разпределението на одобрените по проекта бройки е следното: за Исторически музей „Искра“ - за дейност „Екскурзоводско обслужване” – 1 лице и дейност „Облагородяване и поддръжка” – 1 лице; за Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа” - за дейност „Екскурзоводско обслужване” – 1 лице и дейност „Облагородяване и поддръжка” – 1 лице. Одобрено е и мотивационно обучение за четирима души. След завършване на обучението кандидатите ще получат достатъчно ниво на мотивация и това ще допринесе да получат необходимите за дадената работа навици. Ще могат да разкриват истинска заинтересованост за заемане на конкретната длъжност, да преследват своите цели. Целта на програмата е опазване на богатото културно наследство на територията на община Казанлък, осигуряване на качествено обслужване на посетителите на обектите, които стопанисват Исторически музей „Искра“ и Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа”, надеждно опазване на паметниците на културата, поддръжка на паметниците и зелените зони около тях. Одобреното финансиране по Програма „Клио” за Община Казанлък е 12 095, 92 лв.

   

0 коментарa

Виж още