Община Казанлък ще строи социални жилища с евросредства

Община Казанлък ще строи социални жилища с евросредства

Само пет са общините в България, които ще бъдат конкретни бенефициенти по проекти на Оперативна програма „Регионално развитие“ за изграждане на домове за бездомни и бедни хора, самотни родители, многодетни семейства в неравностойно положение и др. Община Казанлък е една от тези общини, като причината да бъде избрана за конкретен бенефициент от Управляващия орган на ОПРР е нейната висока степен на готовност на проектното предложение. Така целево ще бъдат насочени средства в размер на 3,3 млн. лв. за реализацията на социалния проект в общината. Този проект е приоритетен за следващия програмен период. Със свое решение от 11 септември ОбС-Казанлък даде зелена светлина на проектното предложение на Община Казанлък да кандидатства за финансиране по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение“; Приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“; Операция 1.2 „Жилищна политика“ по ОП „Регионално развитие 2007-2013“. Общинският съвет допуска предварително изпълнение на решението. В 15-те социални жилища ще бъдат настанявани временно бездомни хора, многодетни семейства, самотни родители, хора с ниски доходи и др. в неравностойно социално положение. Жилищата представляват 5 двуетажни и 10 едноетажни сгради. До края на м. септември т.г. Община Казанлък ще подаде проектното предложение, а до края на м. октомври 2015 г. 15-те социални жилища трябва да бъдат готови.

   

0 коментарa

Виж още