Община Пловдив спечели проект за над милион евро за Младежки център

Община Пловдив спечели проект за над милион евро за Младежки център

Община Пловдив спечели проект на стойност 1,030 млн. евро за изграждането на Младежки център в парк „Отдих и култура”.Помощта е 100 процента безвъзмездна съобщават от общината.Три етажната сграда с по 500 квадратни метра на етаж предстои да се изгради до игрище № 10 на Гребната база, откриването й се предвижда до края на следващата 2014 година.В Центъра ще има библиотека, компютърна зала, 4 семинарни зали и обслужващи помещения, сред които кухня, съблекални и бани. Всички младежи от Пловдив и областта тук могат да намерят подкрепа поне в 5 направления - личностно израстване и саморазвитие, социална насоченост, работа с младежи в риск, организиране на младежки дейности и събития, работа с хора от малцинствата.На следващ етап общината предвижда изграждането на няколко спортни игрища около Центъра, а междувременно ще кандидатства за сертификат за качество на Съвета на Европа, като след евентуалното му получаване ще могат да се правят младежки обмени на международно ниво.

   

0 коментарa

Виж още