Община Поморие получи обекти за разработване на екопроекти

Община Поморие получи обекти за разработване на екопроекти

Правителството предостави за безвъзмездно управление на община Поморие четири имота – публична държавна собственост, в района Поморийското езеро. Имотите – две находища за лечебна кал, хидромелиоративно съоръжение и пасище, са с обща площ 5285 дка и попадат в обхвата на НАТУРА 2000. Намерението на общинската администрация е да разработи екологични проекти с цел финансиране на природозащитните дейности в района на Поморийското езеро по европейски и национални програми. Основната цел на община Поморие е да осигури експлоатацията на екосистемата по прозрачен за обществеността начин, като ползването на естествените ресурси на езерото да не нарушава интересите на жителите на общината. С друго решение за нуждите на отдела в Разград към Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” беше предоставено управлението на шест офиса от 150 кв. м в административната сграда на бул. „България” №15 в града. Структурата ползва имота от 2005 г. Поради промяна в законодателството, за да продължи да го ползва и занапред, е необходимо решение на Министерския съвет.

   

0 коментарa

Виж още