Община Приморско с бюджет от 16 млн. лв.

Община Приморско с бюджет от 16 млн. лв.

Бюджетът на община Приморско за 2012 г. ще е 16 287 639 лева. По предложение на общинските съветници заложената в проектобюджета рамка е завишена със 108 800 лева. Морската община ще кандидатства с проекти по 4 финансиращи програми. Два от проектите ще бъдат внесени в "Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г." Администрацията се надява да получи 2 млн. лева за саниране на гробищните паркове във всички населени места на територията й, където да изгради нови алеи, чешми и параклиси. Другият проект по тази програма ще бъде насочен към мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни мерки". Ще бъде разработен и проект по ОП "Регионално развитие 2007 - 2013 г.", чрез който ще се подкрепи развитието на регионалния туристически продукт и маркетинга на дестинациите. По проект "Красива България" е изготвено предложение за финансиране ремонта и реконструкцията на Дома за възрастни хора с увреждания в Ясна поляна. Проектите по тази програма изискват съфинансиране, затова от бюджета ще бъде заделена сума, съответстваща на 20% от спечелената субсидия. Със собствени средства общината ще проектира и ще изгради музей в Приморско. За целта от бюджета са заделени 30 000 лева. С 15 000 лв. собствени средства ще бъде извършен и ремонт на поликлиниката. Предвидени са средствата за подпомагане отглеждането на родените през последните две години близо 70 деца, чиито родители получават от общината по 429 лв. месечно. Беше гласувана промяна в Наредбата за отпускане на помощи на жителите на община Приморско, според която за децата, родени след 31 декември 2011 г., ще бъде отпускана еднократна помощ от 500 лева. Право на тази помощ ще имат само родители, които са с постоянен адрес в община Приморско, живеят на територията на общината и към датата на раждането на детето поне единият от тях е живял тук през последните 5 години. Заявление за получаване на помощта родителите трябва да подават в срок до 3 месеца от раждането на детето.

   

0 коментарa

Виж още