Община Разлог е възложила допроучване на находището на минерални води в село Баня

Община Разлог е възложила допроучване на находището на минерални води в село Баня

Община Разлог е възложила допроучване на находището на минерални води в балнео и СПА центъра на Благоевградска област - село Баня. Целта е преоценка на експлоатационните ресурси и технически възможните дебити на съоръженията по актуални данни, както и определяне зони за защита на находищата и санитарно-охранителни зони около водовземните съоръжения за находища в село Баня - „Гулийна баня” и село Елешница – м. Св. Варвара, р.Места”. 25 разрешителни са издадени за водовземане на минерални води от находище в село Баня с дебит 13 л/с, което представлява около 30 % от наличния експлоатационен ресурс. От тях 8 разрешените за ползване на минерална вода са издадени от Община Разлог. В общинската администарция са подадени още 6 заявления за издаване на разрешителни, които са на различна фаза от процедурата. Минералните води в Баня са с температура около 55 °C и се използват предимно за балнеоология, SPA, за открити и закрити плувни басейни. Минералната вода е и използваем топлинен ресурс. С минерална вода се отопляват читалището, пенсионерския клуб и училището в селото. Община Разлог планира да изготви доклад за оценка на експлоатационните ресурси и технически възможните дебити на съоръженията и определяне зони за защита на находищата и санитарно-охранителни зони около водовземните съоръжения за находище в местността „Ръждавец”, с. Бачево и проект за определяне на санитарно – охранителни зони за находище на минерална вода „Златарица” в землището на с. Елешница, които находища са общинска собственост съгласно Закона за водите. С изменение и допълнение на Закона за водите на Община Разлог бяха предоставени за срок от 25 години, безвъзмездно, за управление и ползване, находищата на минерална вода, изключителна държавна собственост. По силата на тези решения кметът на община Разлог управлява предоставената минерална вода от находище „Гулийна баня” и находище „Елешница – м. Св. Варвара, р.Места” в съответствие с изискванията на Закона за водите и Плана за управление на речните басейни в Западнобеломорския район.

   

0 коментарa

Виж още