Община Разлог приключи изпълнението на проект

Община Разлог приключи изпълнението на проект

Община Разлог приключи изпълнението на проект “Прилагане на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в село Баня, община Разлог”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/010 от 01.06.2011г., финансиран по ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.” На провелата се днес заключителна пресконференция бяха представени постигнатите резултати от изпълнението на проекта, чиято стойност е 924 492,15 лева, от които 785 451,13 лева са финансирани от Европейския фонд за регионално развитие. На място в село Баня присъстваха инж. Красимир Герчев кмет на община Разлог, заместник кметовете Иван Гюров и Венцислав Гърменов, Никой Драговчев кмет на селото, жители и гости. Кметът на Община Разлог подчерта, че този проект нямаше да бъде реалност без финансовата подкрепа на ЕС. „Всеки един проект изисква много усилия. Радвам се, че успяхме да обезопасим участъците от река Пихла, където тя излизаше от коритото си и наводняваше домовете на жители на село Баня. Това е сериозна инвестиция, която община Разлог със собствени средства не можеше да осъществи. Това е още един пример как с европейски средства се повишава благосъстоянието на жителите на ЕС, каквито сме и ние.”, каза инж. Красимир Герчев. „Решава се един сериозен проблем на село Баня. Най-важното за нас е опазването на къщите ни и стопанските имоти, които бяха застрашени, а и помним как бяха наводнявани от високите води на реката.”, коментираха жители на селото. По проект бяха изградени брегоукрепителни и дъноукрепителни защитни съоръжения на участък от река Пихла с обща дължина 829 м, беше почистено речното корито от наноси, храсти и дървета. Тези мерки ще регулира дъждовният отток и ще предпазят от наводнения улиците на село Баня и къщите на местното население. Подобрен е и облика на населеното място от гледна точка на неговото развитие като популярна дестинация за екологичен, културен и балнеологичен туризъм и отдих.

   

0 коментарa

Виж още