Община „Родопи” сред трите най-прогресивно развиващи се финансово общини за 2012 година

Община „Родопи” сред трите най-прогресивно развиващи се финансово общини за 2012 година

Община „Родопи” премина със 147 позиции напред в класацията за оценка на общините по степен на финансова устойчивост в края на 2012, сравнена с края на 2011 година. Тя е сред трите общини в България, които прогресивно за кратък период са подобрили финансовия си рейтинг. От 230 място през 2011 година, сега община „Родопи” е класирана на 83-та позиция. 12 са критериите, по които е направена оценката от финанансовите експерти. Отчетени са показателите на: дял на собствени приходи от общи постъпления, покритие на разходи за местни дейности със собствени приходи, брой на население на един общински служител и други, които отчитат финансовата устойчивост на общината. „Това се дължи на доброто управление на общината, защото я заварихме почти фалирала, а сега успяхме за година да намалим дълга й с над 3 милиона лева и да я стабилизираме”, коментира кметът на „Родопи” Пламен Спасов. От близо 14 милиона дълг през 2011 година, към днешна дата задълженията на община „Родопи” са малко над 10 милиона лева. Един от показателите за добрия рейтинг е броя на чиновниците. „Администрацията на община „Родопи” вече е съкратена с 27%.”, съобщи кметът на общината Пламен Спасов. Това се случи в рамките на една година, след като се смени управлението на общината. „По този начин общината ще работи по-ефективно и така се намаляват разходите за заплати на служителите”, твърди кметът Пламен Спасов. Съкращенията позволиха от първи февруари на повечето от служителите да се увеличат заплатите средно с 8,19%

   

0 коментарa

Виж още