Община Русе издава безплатни карти за пътуване на децата до 7 години

Община Русе издава безплатни карти за пътуване на децата до 7 години

Започна издаването на абонаментни карти на деца до 7 години, които ползват услугите на градския транспорт, съобщиха от Общината. Направената в Постановление №66 на Министерски съвет промяна, въвежда изискване за наличието на превозен документ за безплатно пътуване на децата до седем годишна възраст, с което се осигурява задължителната застраховка. Децата до седем години имат право за ползват безплатно превозните средства за обществен транспорт за неограничен брой пътувания. Това важи за вътрешноградския автобусен, тролейбусен, трамваен транспорт в цялата страна, включително метрото в София. Изключение правят специализираните и случайните превози, както и тези по допълнителните градски линии. Абонаментните карти за пътуване на деца под 7 години в гр. Русе се издават на пункта на дружество „Шанс 99”, на спирка „Олимп“ в бл. „Ангел Гецов”, всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 ч. За издаването на картата е необходим акт за раждане, снимка на детето и лична карта на настойника. Картите са безплатни. Заплаща се само разхода за ламинирането им в размер на 0,50 лв. За по-подробна информация: тел. 082/ 506 678, отдел „Транспорт” при Община Русе.

   

0 коментарa

Виж още