Община Русе получи държавни жилища за нуждите на социално слаби граждани

Община Русе получи държавни жилища за нуждите на социално слаби граждани

С две решения правителството прехвърли безвъзмездно правото на собственост върху имоти – частна държавна собственост, на община Русе. Това са апартаменти в различни квартали на града. От тях 18 са били предоставени за управление на общината, а два са ползвани от регионалната структура на НАП, но са с отпаднала необходимост за ведомството. Прехвърлянето на собствеността е по искане на Общинския съвет на Русе, което се прави с цел задоволяване на жилищните нужди на крайно нуждаещи се и социално слаби граждани, както за удовлетворяване потребностите на общината от административни помещения. Със същата цел от МЗХ беше отнето правото на управление върху имоти на ул. „Църковна независимост” №16 в Русе. Това са целият осми етаж, седем стаи на деветия и едно таванско помещение в сградата. Те се предоставят на Държавен фонд „Земеделие” за нуждите на регионалното му звено.

   

0 коментарa

Виж още