Община Сандански утвърждава туристическа марка „ Родната земя на Спартак”

Община Сандански утвърждава туристическа марка „ Родната земя на Спартак”

С проект на стойност 50 хил. лева община Сандански ще възстанови древния панаир в с. Склаве. Ще бъдат направени римски възстановки , свързани с местните легенди за тракиеца Спартак с цел популяризиране на местния фолклор и културно наследство за нуждите на туризма. Целите залегнали в проекта са разширяване на туризма от град Сандански и към малките населени места в общината. Туристите и местните ще се запознаят отблизо със събития, провели се в древната антична епоха, поднесени по атрактивен и автентичен начин. Село Склаве е известно като рождено място на тракиеца Спартак и като място, където са били продавани роби, включително и самия Спартак за гладиатор. Чрез проектното предложение ще бъде осъществена възстановка на римски пазар на роби, възстановка на гладиаторска тренировка, възстановка на Римски пазар, предлагащ Тракийски и Римски кулинарии и различни фолклорни прояви.Ще бъде създадена и малка експозиция за Спартак с макети, костюми и етнографски кът. С реализацията на проекта ще се популяризира и запази културно-историческия туризъм в с. Склаве, ще се привлекат туристи и същевременно ще се подпомогне развитието на различни типове бизнес с туристическа насоченост.

   

0 коментарa

Виж още