Община Созопол разработва дългосрочна стратегия и концепция за развитие на спортните действия

Община Созопол разработва дългосрочна стратегия и концепция за развитие на спортните действия

За първи път община Созопол разработва дългосрочна стратегия и концепция за развитие на спортните действия и тяхното обезпечаване. Общинската субсидия, която е отпусната на комисията на младежта и спорта, е 385 000 лева за цялата година. Това съобщи Петър Христов, секретар на комисията за младежта и спорта в община Созопол. Концепцията за развитието на спорта в община Созопол обхваща периода 2011-2015 година и си поставя за цел да привлече все повече деца и младежи в спортните клубове, на спортните площадки. Концепцията включва също и да се издигне спортното майсторство на по-високо ниво, като използва възможно най-пълноценно материалната база и финансовите ресурси, както на община Созопол, така и на спортните федерации и организации. „Концепция за развитие на спорта в община Созопол предвижда и създаване на младежка инициативна група като нестопанска организация, която да обедини младите хора и да даде представителност на по-широката спортна общественост. Стратегическият документ е разработен от компетентен екип, в който взеха участие Петър Христов, председателят на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедание към ОС- Созопол Гено Пухов, зам.-кметът Петя Чепевова и Мариана Паскалева, директор Дирекция „Евроинтеграция, сътрудничество и култура” след проучване на властите сред спортната общественост и тенденциите в развитието на спорта на територията на общината. Дългосрочната концепция е разработена в унисон с предизборната програма на кмета на общината Панайот Рейзи. Програмата на комисията за младежки дейности и спорт за развитието на спорта през периода 2011-2015 цели да бъдат възстановени, запазени и обогатени традиционните спортни мероприятия така също и разкриване на нови и включването им в националния и международен календар. Активно включване на младите хора в обществения живот и партньорство с местната власт. Създаването на местна инициативна група като нестопанска организация, която да обедини младите хора и да изготви план за младежки дейности, които община Созопол да подкрепи и осигури финансирането им”, каза още Христов. Той добави, че в стратегията е заложено превръщането на затворените училища в селата в зелени училища и летни лагери, които дават възможност на децата за провеждането на културно-спортни мероприятия. „Финансова и морална подкрепа от цялата наша общественост на ФК „Созопол” в израстването му в професионален футболен клуб, заемащ достойно място в най-високия ешалон на българския футбол. Подпомагане и професионален подход към детско-юношеската школа, финансова и материална подкрепа на всички спортни клубове на територията на общината. Компетентно отношение и разбиране на нуждите на всеки клуб и решаването на най-неотложните проблеми. Откриване на нови спортни клубове на територията на община като плуване, тенис на маса, тенис на корт, спортни танци и други”, добави секретарят. Той каза още, че общината ще предостави възможности за кандидатстване на спортните клубове за усвояване на финансови средства по програми „Спорт на децата в свободното време”. Тя е актуална от 01 февруари 2012 до 01януари 2013 година. „Научи се да плуваш” е друга програма, която ще позволява безплатно обучение по плуване на деца. Програмата е актуална от 1 април 2012 до 31 декември 2012. „Ще осигурим пряк контакт на спортните клубове с техните федерации за допълнително подпомагане във всяко едно естество. Всички тези цели, които сме си поставили за успешната им реализация са свързани с реновирането и модернизирането на всички спортни съоръжения, терени и игрища, с които разполага община Созопол. Изграждане на започнатите и изграждане на всички спортни обекти по проекти, включени в програмата „Градим община Созопол - 2015 година”. Цялостно модернизиране на градския стадион по футбол и изграждане на прилежащите към него футболни игрища, постройки и оформянето му като модерен спортен комплекс, отговарящ на всички изисквания за провеждане на спортни мероприятия от най-висок ранг. Пълноценна подготовка на футболните клубове на най-високо местно и международно ниво. Стопанисване на бившата спортна зала и олимпийска база с помощните към нея игрища. Тази инфраструктура се намира в съседство с градския стадион. С обединяването на тези два спортни центъра ще се получи модерен многофункционален спортен комплекс. Успешното реализиране на всичко това ще издигне нивото на община Созопол. Предоставяне на отлични условия за развитие на спортни туризъм. Предвижда се ремонт на футболните игрища и площадки в град Черноморец, село Атия, село Равна гора и село Росен. Изграждане на футболно игрище в село Равадиново с цел провеждане на тренировъчен процес на футболистите и активно занимание на децата”, поясни Христов. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” ще бъде превърнато в СОУ с цел привличане на повече деца да продължат обучението си. Ще се изгради втори салон за провеждане на спортни занимания и физическа подготовка, ремонт и оборудване, слагане на настилки на двете игрища в училището, откриване на спортна паралелка в училищната програма обезпечаване на дейността на басейна към училището, изграждане на нова модерна база за развитие на морските спортове и подновяване на материалната гребна база и създаване на водолазен център, ткриване на зала за тенис на маса с Созопол. Оборудване на залата по борба в село Равадиново. Доизграждане на оборудване на общинската постройка в зала по борба в село Крушевец. Освежаване на залите по борба в село Зидарово и Росен. Поставяне на фитнес уреди на открито в Созопол, Черномроец и във всички населени места от общината, където има условия за ползване са заложени още в стратегията.

   

0 коментарa

Виж още