Община Стара Загора - Ден на кмета

Община Стара Загора  - Ден на кмета

Кметът на Община Стара Загора проф.Светлин Танчев откри днес първия за годината Ден на кмета – за кметове и кметски наместници на 50-те селища от общината. Той припомни, че подготвяният в момента Проект за Бюджет 2010 на Община Стара Загора ще бъде със 17-18% по-малък като общ обем и че в първата половина на годината ще е особено трудно. „Затова трябва да бъдем внимателни, разсъдливи и да подредим разумно приоритетите си като започнем с най-важните” – каза проф.Танчев. Темата на днешния Ден на кмета бе масовите отсъствия на ученици в 8-те селски училища в Общината. За проверките, направени през тази и миналата учебна година информира директорът на Регионалния инспекторат на Министерството на образованието, младежта и науката Любомир Любенов. „Регистрираните и при двете посещения отсъствия на ученици не падат под 20%” - каза Любенов. В едно от училищата е регистрирано и отсъствие на деца в рамките на 48%. За мерките, които се вземат към родителите на деца, непосещаващи училище разказа Валя Бонева, началник отдел „Закрила на детето”. Мария Тодорова, началник отдел „Образование, спорт и младежки дейности” в Община Стара Загора информира, че в 8-те основни училища в селата /всички средищни/ има 915 ученика в 54 паралелки, много от които са маломерни и смесени. „Проблемът е в смесените паралелки, където качеството на образование е ниско” – коментира г-жа Тодорова. Много от децата – 335 на брой или 38% от общия брой, пътуват до училище в съседно село, а Община Стара Загора осигурява 3 вида транспорт за пътуването на децата. Една от предложените мерки за справяне с отсъствията е съставяне на регистър на децата в риск, сред които са и тези с отсъствия в училище – предложи секретарят на Община Стара Загора Николина Горова.

   

0 коментарa

Виж още