Община Стара Загора започва изпращане на съобщения за дължимите данъци

Община Стара Загора започва изпращане на съобщения за дължимите данъци

Община Стара Загора уведомява, че от днес /11.03.2009г./ започва изпращане на съобщения до задължените лица за дължимия данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за 2009г. Съобщенията са само до лицата, които имат имоти на територията на общината. Данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци се заплащат вече от 1 март 2009 г. При внасянето на целия размер на задължението в срок до 30 април 2009г. се ползва 5% отстъпка. Първата вноска за данък върху превозните средства се издължава в срок до 31 март 2009г. При заплащане на целия размер на задължението за данък върху превозните средства в първият срок се прави отстъпка от 5 на сто. Паричните салони на Община Стара Загора са с работното време от 8:30 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа и се намират на следните адреси: І. ПАРИЧЕН САЛОН “ЦЕНТЪР” Адрес: бул. ”М. М. Кусев” № 35 Телефон: 62 26 13 ІІ. ПАРИЧЕН САЛОН “ЦЕНТЪР” Адрес: бул. ”М. М. Кусев” № 5 Телефон: 60 11 61 ІІІ. ПАРИЧЕН САЛОН “ИЗТОК” Адрес: ул.”Подполковник Калитин” № 28 /бившата детска градина/ Телефон: 26 40 27 ІV. ПАРИЧЕН САЛОН “ЗАПАД” Адрес: бул.”Цар Симеон Велики” № 28 /блока на бившия Кореком/ Телефон: 64 60 76 Банковата сметка на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА по която можете да преведете дължимият данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци е: Юробанк И Еф Джи България АД – клон Стара Загора BIC код: BPBIBGSF Банкова сметка – BG77 BPBI 7935 8475 7555 44 Код за вид плащане: 44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти 44 23 00 - Данък върху превозните средства 44 24 00 - Такса за битови отпадъци

   

0 коментарa

Виж още