Община Стара Загора започва работа по изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие

Община Стара Загора започва работа по изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие

Община Стара Загора е в процес на изпълнение на проект „Подготовка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Стара Загора“ по Оперативна програма „Регионално развитие“. В тази връзка в петък /14.09.2012г./ от 11.00 ч. и от 14.30 ч. в зала 2 на общината ще бъдат проведени 2 дискусионни срещи по проблеми на демографското и социално-икономическото развитие, на културно-историческото наследство, подобряване на градската среда и на техническата инфраструктура. Предстоящите дискусии са етап от изпълнението на проекта и са необходими за изготвяне на проблемен и целеви анализ. Резултатите ще бъдат използвани за формиране на визия за бъдещото развитие на града. В дискусиите ще вземат участие работна група, сформирана от кмета Живко Тодоров, както и широк кръг от специалисти по регионално развитие, урбанисти, архитекти, проектанти, представители на НПО, на браншови организации и експлоатационни дружества.

   

0 коментарa

Виж още