Община Стара Загора защити проект за 1.2 млн. лв.

Община Стара Загора защити проект за 1.2 млн. лв.

Едногодишен проект "Администрацията - партньор на бизнеса" към Оперативна програма "Административен капацитет" на Министерството на държавната администрация на стойност 1.2 млн. лв. защити Oбщина Стара Загора. Той ще се изпълнява в партньорство с Държавната агенция за информационни технологии, съобщи секретарят на Общината Николина Горова. Една от целите на проекта е да подготви администрацията и да я направи способна да предоставя услуги по електронен път за бизнеса и за гражданите, които имат електронен подпис. Втората цел е да изработи нормативната база, за да се реализира т.нар. публично-частно партньорство, което в развитите европейски страни дава много добри резултати. На събрание на Клуба на работодателя кметът на Община Стара Загора проф. Светлин Танчев, неговите заместници и секретарят Николина Горова запознаха бизнесмените с рамките на проекта. Те мотивираха своите очаквания за активно партниране с работодателите в изготвянето на нормативната уредба. Аргументите за това са, че бизнесът най-добре може да дефинира своите интереси по отношение на общинската собственост, а Общината като представител на публичния интерес най-добре би определила оптималната форма. Много се надявам, че ще създадем нормативна база, която ще ползват всички останали общини, каза Николина Горова. Изпълнението на проекта ще се реализира от експертни екипи, след спечелени обществени поръчки. В момента се изработва Интернет-платформа, от която ще се извлича необходимата информация за електронно доставяне на услугите.

   

0 коментарa

Виж още