Община Стара Загора иска кредитна линия от 10 млн. лв.

Община Стара Загора иска кредитна линия от 10 млн. лв.

На 20 декември в зала П. Р. Славейков на Община Стара Загора ще се проведе публично обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен общински дълг на Община Стара Загора, във връзка с реализирането на оперативни програми Регионално развитие, Околна среда, Административен капацитет. Поканени за участие в дискусията са гражданите, представителите на бизнеса, НПО и всички, които имат предложения и мнения относно осигуряването на необходимия финансов ресурс. Проектът, които към момента е одобрен напълно и за него е склЬ-чен договор, е за РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТЯ МЕЖДУ СЕЛАТА КАЛОЯНОВЕЦ И ЛОВЕЦ. Отсечката, с дължина 5,5 км, е в окаяно състояние, асфалт почти липсва. Проектът е на стойност 4 790 639 лв., а срокът за изпълнението му е 24 месеца. Другият проект - ЗА ДЕЦАТА НА СТАРА ЗАГОРА - С ОТГОВОРНОСТ И ЛЮБОВ на стойност 5 935 353 лв., включва ремонт и реконструкция на детски ясли и градини, училища и социални домове. Цялостно саниране и подмяна на дограмата, основен ремонт на помещенията, фоайетата и стълбищата, почистване и ремонт на ВиК инсталациите, санитарните възли и ел. инсталациите предстоят в детски ясли N 5 Първи !они, N 7 Еделвайс и N 13 Росица в кв. Кольо Ганчев. Проектът включва още целодневните детски градини N 16 Горски кът на Старозагорските минерални бани, N 17 Знаме на мира, N 23 Кипарис, N 26 Лилия в Хрищени, пише вестник Национална бизнес поща. За VIОУ Свети Никола и Х ОУ Св. Св. Кирил и Методий ще бъдат извършени ремонти на обща стойност съответно 946 665 лв. и 1 015 207 лв. В двете училища ще бъдат ремонтирани и обновени кабинетите и физкултурните салони, а яслите и детските градини ще са с напълно обновени перални, кухненски и сервизни помещения. За малчуганите ще бъдат доставени и монтирани детски съоръжения, катерушки, люлки и пързалки, като за всеки един от обектите те ще са на стойност 22 492 лв. До всички изброени ясли, градини и училища ще бъде подобрен достъпът на хората с увреждания. РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЩЕ БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ И В РЕДИЦА СОЦИАЛНИ ДОМОВЕ НА СТОЙНОСТ 5 703 148 ЛВ. Това са Домашният социален патронаж в Стара Загора, Дневният център за деца и младежи с умствена изостаналост в града, домовете за деца с умствена изостаналост в Петрово и Сладък кладенец и домовете за деца лишени от родителска грижа Незабравка й Теофано Попова, домовете за възрастни хора на Старозагорските минерални бани и за стари хора с психични разстройства в с. Лясково. Те ще бъдат изцяло санирани и с нови дограми, предстоят ремонти на покривите, на основните помещения, административните части, пералните, кухните, котелните, санитарните възли. Всички домове ще бъдат снабдени с асансьори за инвалиди, соларни пакети, а за децата ще се осигурят нови катерушки и играчки. Най-много средства, приблизително 1,5 млн. лв., са предвидени за Дома за възрастни с психични разстройства в с. Лясково. На 20 декември в Община Стара Загора ще се обсъждат и РЕМОНТЪТ И РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ЛЕТНИЯ ТЕАТЪР И ДТ ГЕО МИЛЕВ Общата стойност на целия проект е 5 967 781 лв. От тях за Драматичния театър са предвидени 2 770 493лв., за Летния театър -1 995 704 лв., останалата разлика е за административни разходи по проекта. Летният театър на Аязмото ще бъде освежен с цялостна модернизация, с ремонт на електрическата инсталация, ще бъде закупена осветителна и озвучителна техника, видео и звуков интерком. В проекта за ДТ Гео Милев са заложени обновяване на зрителната зала, както и на голямата и камерната сцена, с цел постигане на максимална пос-тановъчна функционалност и зрителен комфорт. Наложителен е ремонт на покрива, ще бъде поставена изолация и подменена дограмата. Предвижда се и монтаж на климатична инсталация. И до двата театъра ще бъде подобрен достъпът на хората с увреждания. По време на обществения дебат, който предстои в Общината, НЯМА ДА БЪДЕ ОБСЪЖДАНО СЪЗДАВАНЕТО НА КОЛ-ЦЕНТЪР, като система за достъп на гражданите до административните услуги от всяка точка на света. Причината е, че поне засега проектът не е одобрен и обявяването му в поканата е техническа грешка. С кандидатстването и със спечелването на тези проекти ние сме извървели само първата част от пътя, който ни предстои, каза финансист N 1 на Общината Цанка Ганева. Следват редица процедури и изпълнението на самите проекти. Средствата ще бъдат получени поетапно след завършване на определена част от дадения проект или след окончателното му завършване, според регламента на съответната европейска програма. За да се случи всичко това, Общината трябва да разполага със съответния финансов ресурс, което на практика означава да лишим от текуща издръжка редица заведения и институции или да предложим по-малко услуги на гражданите. Затова ние отправяме предложение към гражданството и ОбС ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ ДА СТАНЕ С ДОПЪЛНИТЕЛЕН КРЕДИТЕН РЕСУРС И СЛЕД ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ, казва Цанка Ганева. Това, което смятаме, че няма да затрудни общинския б!оджет е кредитна линия с максимален размер 10 млн. лв., която във времето ще бъде използвана съобразно нуждите на проектите. Т.е. тези пари няма да ги получим наведнъж, а ще ги използваме при нужда и когато са необходими. До този момент разговори с банки не са водени, а и условията на кредита ще бъдат определени чрез тръжна процедура.

   

0 коментарa

Виж още