Община Стара Загора - кандидат за евронаграда

Община Стара Загора - кандидат за евронаграда

По покана на Европейския институт по публична администрация (EIPA) и Комитета на регионите на работна среща в Брюксел, Белгия, бяха секретарят на Община Стара Загора Николина Горова и директорът на дирекция "Евроинтеграция и програмиране" Георги Симеонов. Поводът е провеждане на информационен ден за кандидатстване за Европейска награда на публичния сектор '2009 "Оценете себе си и се поучете от най-добрия". "Считаме, че Община Стара Загора има няколко позитивни практики, които могат да бъдат огласени - каза след завръщането си Николина Горова. - Обявените теми са четири - Подобряване на административното обслужване; Въвличане на гражданите в процеса; Нови работещи форми на партньорство; Лидерство и управление към промяна. Имаме намерения да кандидатстваме за наградата по две от темите. До 20 март т.г. ще се попълни апликационна форма, в която ще се представят административните практики, с които ще се кандидатства. Конкуренцията за наградата е огромна. За миналата година са участвали над 3800 държавни, регионални и общински администрации на държави от Европейския съюз. Връчени са 6 награди и два златни плакета. Досега българска институция не е била номинирана и награждавана.

   

0 коментарa

Виж още