Община Стара Загора обявява кампания за набиране на помощи

Община Стара Загора обявява кампания за набиране на помощи

Община Стара Загора обявява кампания за набиране на помощи за хората в бедстващите райони на страната. Поради големия брой запитвания от граждани се открива пункт, който ще бъде разположен в Зала „Фоайе” на община Стара Загора. Той ще започне работа в 10.00 часа на 9 февруари /четвъртък/. През следващите дни ще бъде отворен от 8.30 до 17.30 ч. Постъпилите дарения ще бъдат описвани и предавани в Дирекция „Социално подпомагане” в града, след което ще бъдат извозвани до Община Харманли и от там разпределяни между нуждаещите се хора. По последна информация в бедстващите райони хората имат нужда от гумени ботуши, зимни обувки, дебели чорапи, топли дрехи, одеяла, постелъчно бельо. В пункта в община Стара Загора няма да се приемат хранителни продукти и пари. Припомняме, че има открита сметка към БЧК за дарения на средства. Тя е Български Червен кръст Уникредит Булбанк АД BG64UNCR76301078660913 UNCRBGSF Онези граждани, които имат желание да дарят храна и хранителни продукти могат да го направят в поделението на БЧК в Стара Загора на адрес бул. „Руски” № 54. Приемат се храни със съответните търговски документи, съдържащи име на продукта, дата на производство, партиден номер, необходимо е съответствие на продуктите с етикета. Тези храни могат да постъпват от лицензирани и регистрирани складове за разпространение на хранителни продукти, както и от обекти за търговия на дребно с хранителни продукти, притежаващи необходимите търговски документи. Община Стара Загора призовава всички институции и граждани да се включат в кампанията и да покажат съпричастност към хората в нужда.

   

0 коментарa

Виж още