Община Стара Загора очаква предложения за разработването на културния календар за 2015 година

Община Стара Загора очаква предложения за разработването на културния календар за 2015 година

Община Стара Загора отправя покана към културните организации, неправителствения сектор, гражданските сдружения, общинските структури в областта на културата и изкуствата, отделни творци, изпълнители и граждани за участие и партньорство при разработване на културния календар за 2015 г. Културният календар способства за реализирането на общинската културна политика, свързана с ангажиментите на местната власт за организирането на културния живот на територията на общината, изявата и развитието на собствения творчески потенциал, координирането и подпомагането на инициативите на културните организации, както и дейностите по формиране и задоволяване на културните потребности на общността. Целта е да се отговори в максимална степен на очакванията и интересите на общността и заинтересованите страни, както и най-ефективно да бъде разпределен общинския бюджет за 2015 г. Всички постъпили предложения ще бъдат обсъдени в Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания при Общински съвет – Стара Загора. При необходимост, вносителите на предложенията имат възможност да ги представят и обосноват пред комисията. Окончателният вид на Културния календар за 2015 г., с включените в него инициативи и дейности и определените им финансови параметри, ще бъде резултат от съвместната работа и преценка на всички участващи страни. Една от водещите цели при изготвянето му е да се обезпечи и гарантира активното присъствие на професионалните институти в културния живот чрез утвърдените и уникални за града събития, да бъдат подпомогнати за реализиране на нови форми на активно и последователно представяне и популяризиране на създаваната от тях продукция. Друг, важен акцент, заложен в ежегодния Културен календар, е творческата работа с деца и младежи и подпомагане развитието на младите таланти чрез различни форми и инициативи. При разработването и обсъждането на Календара за 2015 г., Община Стара Загора като основен финансиращ и координиращ орган, ще се възползва от правото си за възлагане и на конкретни културни поръчки, имащи отношение към Програмата за развитието на читалищата в Община Стара Загора, Програмата за туризма, изпълняваните към момента проекти в областта на културното наследство и др. В поканата на общината са изброени и съответните критерии, на които трябва да отговарят предложенията. Крайния срок за подаване на информацията е 7.12.2014 г. За всяка отделна инициатива се попълва отделно проекто-предложение и формуляр-бюджет по предоставените образци. Всички предложения се подавати на хартиен носител, и по електронен път на и-мейл: k_kalendar Писмото и подробностите за кандидатстване са публикувани на официалната страница на община Стара Загора - www.starazagora.bg/bg/predstoyaschi-proyavi/obschina-stara-zagora-ochakva-predlozheniya-za-razrabotvaneto-na-kulturniya-kalendar-za-2015-godina . След съответното обсъждане, разработване на Календара и приключване на процедурите по съгласуване, на сайта на общината ще бъдат обявени одобрените кандидатури.

   

0 коментарa

Виж още